Επιλέξτε τον Α.Φ.Μ. του φαρμακείου για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε νέο χρήστη.
Pau