Επιλέξτε τον Α.Φ.Μ. του φαρμακείου για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το έντυπο της δήλωσης νέων στοιχείων.

Eπιλέξτε:

για να καταχωρίσετε τα στοιχεία του νέου φαρμακείου.

για να τροποποίησετε τα στοιχεία υφιστάμενου φαρμακείου ή δήλωσης

Pau