Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Διευθυνση Φαρμακου - Τμημα Επεξεργασιας και Ελεγχου Συνταγων
Το web site του Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες στα φαρμακεία, στις φαρμακευτικές εταιρίες και τους γιατρούς όλης της ελληνικής επικράτειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απολαβή αυτών των υπηρεσιών είναι η εγγραφή και η πιστοποίηση ενός χρήστη στο site. Σε περίπτωση που είστε πιστοποιημένος χρήστης, επιλέξτε ΣΥΝΔΕΣΗ για άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες.
Ο ΕΟΠΥΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Φίλοι φαρμακοποιοί,

Από 1/11/2016 ο ΕΟΠΥΥ εισέρχεται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα φαρμακεία θα έχουν πλέον, από την υποβολή του Οκτώβρη του 2016 και για όλες τις μετέπειτα υποβολές, την πρόσθετη δυνατότητα να υποβάλουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να χρειάζεται να τα υποβάλουν και σαν έντυπα μαζί με τις συνταγές τους.

Μετά τη σύνδεσή σας στο www.eopyykmes.gr, μέχρι σήμερα είχατε τις εξής υποχρεώσεις και δυνατότητες:

 1. Έπρεπε οπωσδήποτε να εκδώσετε το Συνοδευτικό Σημείωμα της Υποβολής σας (ΣΣΥ), καταχωρώντας τα στοιχεία που απαιτούνταν, για να συνοδεύσει τη μηνιαία υποβολή σας.
 2. Το σύστημα του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, αξιοποιώντας τα στοιχεία που καταχωρίσατε για την έκδοση του ΣΣΥ, ετοίμαζε και εμφάνιζε στην οθόνη σας τα τιμολόγια που πρέπει να υποβάλετε.
 3. Ακολούθως ήταν στη δική σας επιλογή:
  1. Να τυπώσετε τα τιμολόγια:
   1. Για να τα χρησιμοποιήσετε σαν υποδείγματα για να εκδώσετε χειρόγραφα τιμολόγια, ή
   2. Για να συμφωνήσετε με τα τιμολόγια που πιθανώς εξέδιδε αυτόματα το δικό σας μηχανογραφικό σύστημα.
  2. Να τυπώσετε, σφραγίσετε – υπογράψετε τα τιμολόγια που ετοίμασε το σύστημα του ΕΟΠΥΥ, για να τα υποβάλετε σαν έντυπα μαζί με το ΣΣΥ, τη ΣΚΠ και τους φακέλους των συνταγών σας.

Από την υποβολή του Οκτώβρη του 2016 και για όλες τις μετέπειτα υποβολές σας προς τον ΕΟΠΥΥ, διατηρούνται στο ακέραιο όλες οι υποχρεώσεις και δυνατότητες που αναφέρονται παραπάνω, προστίθεται όμως και μια επί πλέον δυνατότητα:

«Μπορείτε να υποβάλετε τα τιμολόγιά σας προς τον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται να τα υποβάλλετε και σαν έντυπα μαζί με την υποβολή σας»

απλώς με το πάτημα ενός πλήκτρου στην οθόνη σας.

Για το σκοπό αυτό στο www.eopyykmes.gr:
 1. Προσθέσαμε μια οθόνη στην οποία πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε τα τιμολόγια που θα παραχθούν από το σύστημα του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.
 2. Ανάλογα με την επιλογή σας το σύστημα:
  1. Θα τυπώσει τα τιμολόγια με την ένδειξη «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ», αν δηλώσετε ότι πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε σαν υποδείγματα για να εκδώσετε χειρόγραφα τιμολόγια ή για να συμφωνήσετε με τα μηχανογραφημένα τιμολόγια που πιθανώς εκδίδει το δικό σας σύστημα, χωρίς βέβαια να σας υποχρεώσει να καταχωρίσετε αριθμό και ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων.
  2. Σημειώνουμε ότι έντυπα τιμολόγια με την ένδειξη «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» και χειρόγραφους αριθμούς και ημερομηνίες δεν γίνονται αποδεκτά από τον ΕΟΠΥΥ.

  3. Θα τυπώσει κανονικά τα τιμολόγια έτοιμα για να τα σφραγίσετε – υπογράψετε και να τα υποβάλλετε σαν έντυπα μαζί με την υπόλοιπη υποβολή σας.
  4. Θα τυπώσει τα τιμολόγια με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», αν δηλώσετε ότι πρόκειται να τα στείλετε ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ ώστε να χρησιμοποιήσετε τα έντυπα αντίγραφα προς επίδειξη στο Σύλλογό σας ή και για αρχειοθέτηση στο λογιστήριο σας.
  5. Σημειώνουμε ότι έντυπα τιμολόγια με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» δεν γίνονται αποδεκτά από τον ΕΟΠΥΥ.

Παρακαλούμε διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες και το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχουν στο www.eopyykmes.gr.

Τέλος, σημειώνουμε ότι:

 • Τα φαρμακεία θα έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να συνδεθούν απ’ ευθείας με την ηλεκτρονική τιμολόγηση για να αναζητήσουν, δουν, κ.λπ. τα τιμολόγια που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ.
 • Μέσα στο Νοέμβριο του 2016 θα εκδοθούν αναλυτικές προδιαγραφές και οδηγίες προς τις εταιρίες που κατασκευάζουν και συντηρούν τα προγράμματα των εφαρμογών σας, ώστε και τα φαρμακεία που εκδίδουν σήμερα μηχανογραφημένα τιμολόγια από το δικό τους σύστημα, να αποκτήσουν την πρόσθετη δυνατότητα να τα αποστείλουν αυτόματα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση χωρίς να χρειάζεται να τα υποβάλουν σαν έντυπα.

Αθήνα 26/10/2016

Η προϊσταμένη της ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Ευφροσύνη Πρινέα
Σημαντική ειδοποίηση

φαρμακεια

φαρμακευτικες εταιριες

 • Στοιχεία Εταιρίας
 • Δήλωση Αντιπροσώπευσης Φαρμάκων
 • Δήλωση χονδρεμπορικού κέρδους
 • Στοιχεία από ΕΟΠΥΥ
 • Αιτήματα προς ΕΟΠΥΥ

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

 • Δήλωση στοιχείων Φαρμακαποθήκης

Ιατροι

 • Στοιχεία Ιατρού
 • Συνταγογράφηση μηνός
 • Αίτηση στοιχείων